O patronie

Prof. Janusz GroszkowskiJanusz Groszkowski urodził się w 21 marca 1898 roku w Warszawie. Już w młodym wieku interesował się elektrotechniką, a także radiotechniką. Po uzyskaniu matury w 1915 roku rozpoczął studia na Politechnice Warszawskiej, które ukończył w 1921 roku. W 1924 roku został kierownikiem laboratorium radiotechnicznego. Za rozprawę pt. ,,Metoda kompensacyjna kontroli stałości fali” otrzymał w 1928 roku stopień doktora nauk technicznych. Niewiele później, bo w 1929 roku, został profesorem Politechniki Warszawskiej i był jej pracownikiem do 1939 roku. Do tego czasu uzyskał tytuły: profesora nadzwyczajnego (1929) i zwyczajnego (1935).

Podczas okupacji niemieckiej był współuczestnikiem konspiracyjnych badań części rakiety V2. Wcześniej jednak pracował jako wykładowca na Lwowskim Instytucie Politechnicznym, a po powrocie do stolicy (1941) wykładał w Państwowej Szkole Technicznej. Po wyzwoleniu kraju prof. Groszkowski objął ponownie posadę wykładowcy radiotechniki na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, a po jego podziale, na Wydziale Łączności, później zaś na Wydziale Elektroniki i nauczał tam do 1969 roku.

Od roku 1952 był jednym z członków Polskiej Akademii Nauk, od 1957 roku  jej wiceprezesem, zaś w latach 1962 -71, prezesem.

  • /…/ Często w rozmowie z Profesorem miałem możność analizowania właściwych postaw nowoczesnego człowieka w układzie: nauka, technologia i społeczeństwo. Pamiętam wiele z Jego cennych wypowiedzi; jedną z nich był cytat Aleksandra Świętochowskiego: Nauka to nie samo zaspokojenie ciekawości i przenikanie tajemnic otaczającego nas świata, lecz także siła, siła życiowa narodu, która w walce o byt decyduje bardziej stanowczo niż inny oręż.

Janusz Groszkowski był również członkiem wielu innych akademii zagranicznych, a w latach 1972 ?-76  posłem na sejm
i wiceprzewodniczącym Rady Państwa. W latach 1971 – 76 był nawet przewodniczącym Ogólnopolskiej Komisji Frontu Jedności Narodu (FJN), lecz w późniejszym okresie zrzekł się tej funkcji na znak protestu przeciwko polityce ówczesnych władz.

Prace naukowe prof. J. Groszkowskiego zapoczątkowała wydana w 1925 roku monografia pt. ,,Lampy katodowe oraz ich zastosowanie w radiotechnice”, przetłumaczona na język francuski i wydana w 1927 roku w Paryżu. Sławę i uznanie międzynarodowe przyniosły profesorowi prace w dziedzinie generacji drgań, a po wojnie prace nad próżniomierzami. Ogólny dorobek naukowy prof. J. Groszkowskiego obejmuje 300 publikacji, w tym 80 w językach obcych, kilka dziesiątków rozpraw doktorskich oraz wiele patentów wynalazczych.

Profesor Janusz Groszkowski zmarł 3 sierpnia 1984 roku w Warszawie.

Komentowanie jest wyłączone.